Gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij huisdieren

Het houden van huisdieren heeft ook vandaag de dag nog belangrijke voordelen voor de mens. Het dier houdt de eigenaar actief en heeft zo een positieve invloed op zijn conditie van zowel lichaam als geest .Voor kinderen draagt het zorgen voor een dier bij, tot de ontwikkeling van hun verantwoordelijkheidsgevoel.

Meer en meer mensen “vermenselijken” hun huisdieren .
Eigenaars weten soms niet meer juist wat de natuurlijke gedragingen en behoeften van hun huisdier zijn, en kunnen daardoor onbewust een probleemgedrag stimuleren.

Probleemgedrag waar men veelal zelf geen uitweg meer weet te vinden, zoals bijvoorbeeld:

Agressie tegenover mensen, soortgenoten of andere diersoorten
Angst (vooral scheidingsangst) of fobieën
Dwangmatige stoornissen zoals hyperactiviteit
Onzindelijkheid en markeergedrag
Storend gedrag zoals :
overdreven aandacht zoeken
bijten tijdens het spelen
extreem blaffen
vernielzucht
graven in de tuin
weglopen
problemen tijdens het meerijden met de auto
ongewenst of onaangepast seksueel gedrag tegenover mensen
opspringen
trekken aan de lijn
bezitterigheid over objecten
stelen van eten
niet terugkomen bij roepen van de eigenaar
Vroeger werden huisdieren met gedragsproblemen veelal naar het asiel gebracht of geëuthanaseerd. Sinds enkele decennia bestaat er echter een alternatief, namelijk het raadplegen van een gedragsdeskundige of dierenarts.

Uiteraard moeten consultaties ivm gedragsproblemen steeds op afspraak gebeuren. Bij elk gedragsprobleem wordt een consultatie en langdurig gesprek gevoerd, om de situatie waar het probleem zich voordoet correct te beoordelen en medische oorzaken uit te sluiten.

Als er zich effectief een gedragsprobleem voordoet wordt een trainingsplan opgemaakt die met de eigenaar gedetailleerd besproken wordt. Afhankelijk daarvan worden verdere sessies ingeplant, om het probleem samen aan te pakken, of de eigenaar goed op weg te zetten om alleen aan het probleem te werken.